Manpower annonser

Den här annonsen lät vi Jossan skriva… var en helsidesannons i Resume. Hyfsad svårighetsgrad. Konceptet var ”Den motsägelsefulla arbetsmarknaden” och det ämne som kändes mest angeläget att kommunicera var kvinnolöner. Då dök Jossan upp och det slog oss. Varför inte låta Jossan göra annonsen…? Annonsen van brons i Eurobest.

MP_b1Mp_b2