Manpower_08

Detta var året för den stora bankkrisen. Aktierna föll och vi hade inga stora pengar att göra reklamkampanj för. Detta blev resultatet. En film som översattes till olika språk och användes över hela världen. Allt gjordes på internet och var därför kostnadseffektivt. Vi använde oss av en kampanjsida med en Mood-o-meter som man kunde använda att skicka små roliga budskap till varandra. Personalen på Manpower Stockholm ställde upp som skådespelare.

DBIB2 DBIB1GBIB3