Findus

Här under ser ni några av de trycksaker jag gjorde för Findus storkök. Vi hade olika teman i kampanjerna som vände sig till restaurangen och skolkök.

Findus2 Findus1 Findus3Findus4Findus upp2 Findus uppsl1Findus5