Nordea

Under fem års tid var jag ansvarig AD för Nordea. Vi gjorde allt ifrån trycksaker och bankaffischer till annonskampanjer.  Jag implementerade den nya grafiska profilen för Nordea i de nordiska länderna. Under denna period böt banken namn från Nordbanken till Meritanordbanken och slutligen Nordea. Vi lanserade under perioden internetbanken som då hette Solo. Euron infördes i europa och detta syns också i några annonser nedan.

Meritanordb BröllopNordea1Solo_bSolo_annonserNB_BroschyrBroschyr NordeaNordea affischTallskogaFramtiden